TÜİK üniversite mezunlarının gerçeğini ortaya koydu: Yüzde 71 istihdam, 13 ay iş arama süreci…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, idari kayıtların bütünleşik bir data tabanında eşleştirilmesi ile kurulan Eğitim-İşgücü Bilgi Tabanı çalışması temel alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye’de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans seviyesinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası birinci iş bulma müddetleri ve aylık ortalama yararları hesaplandı.

BİR YILDAN EVVEL İŞ BULMAK HAYAL

Verilere nazaran lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63.0 olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarında ortalama iş bulma müddeti 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu müddet ön lisans mezunları için 14.8 ay olarak hesaplandı.

LİSANSTA EN YÜKSEK İSTİHDAMLAR

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu birinci beş eğitim ve öğretim alanı; sıhhat ve refah (yüzde 82.7), eğitim (yüzde 77.8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 77.8), bilişim ve irtibat teknolojileri (yüzde 76.7) ile tabiat bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 72.3) olarak gerçekleşti.

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan kısımlar; işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96.6), aile iktisadı ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95.5), zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95.4), görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94.4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94.3) oldu.

ÖNLİSANSTA EN YÜKSEK İSTİHDAMLAR

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu birinci beş eğitim ve öğretim alanı; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 71.3), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 66.0), bilişim ve irtibat teknolojileri (yüzde 65.8), tabiat bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 65.2) ile iş, idare ve hukuk (yüzde 64.3) olarak gerçekleşti.

Ön lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan kısımlar paramedik (yüzde 97.1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97.0), polis meslek eğitimi (yüzde 92.1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87.9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86.7) oldu.

İLK İŞ BULMA SÜRELERİ

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, birinci iş bulma müddetinin en kısa olduğu birinci beş eğitim ve öğretim alanı; sıhhat ve refah (7.7 ay), eğitim (10.9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11.0 ay), bilişim ve irtibat teknolojileri (11.6 ay) ile hizmetler (12.4 ay) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası birinci iş bulma mühlet ortalamasının en kısa olduğu beş kısım; lisan ve konuşma terapisi (2.4 ay), güvenlik bilimleri (3.0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, birinci iş bulma mühletinin en kısa olduğu birinci beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (12.5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), sağlık ve refah (13.7 ay) ile eğitim (15.0 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası birinci iş bulma mühlet ortalamasının en kısa olduğu beş kısım; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.

ORTALAMA ÇIKARIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMLERİ

Lisans mezunlarının kar durumları incelendiğinde, aylık ortalama çıkarı en yüksek olan beş kısım; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarının yarar durumları incelendiğinde, aylık ortalama karı en yüksek olan beş kısım; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza idaresi, marka irtibatı ile mesken yönetimi oldu.

Yorum yapın